เข้าหน้าเว็บเพจไม่ได้ (This Connection is Untrusted)

ทิปคอมพิวเตอร์
แก้ปัญหาเปิดหน้าเว็บเพจไม่ได้ จะมีการแจ้งเตือน..This Connection is Untrusted" (สำหรับ Mozilla Firefox)
สำหรับปัญหานี้จะแสดง เมื่อเราเข้าชมเว็บไซต์ที่เป็น https (เว็บไซต์ที่มีการป้องกัน หรือที่เรามีการล็อกอินเท่านั้น) โดยที่เว็บนั้นสร้าง Certificate เอง หรือ Certificate นั้นมันไม่ตรงกับเว็บที่ใช้งานอยู่นั่นเองครับ
เข้าหน้าเว็บไม่ได้ (สำหรับผู้ใช้ Firefox)
วิธีแก้ไข ให้ทำดังนี้ครับ

สำหรับ Windows Internet Explorer

1) คลิกที่ลิงค์ข้อความ "Continue to this website (not recommended)." ในหน้าที่มี error นั้น

สำหรับ Mozilla Firefox

1) คลิกที่ลิงค์ข้อความ "I Understand the Risks" ในหน้าที่มี error นั้น
2) คลิกปุ่ม "Add Exception..."
3) คลิกปุ่ม "Get Certificate"
4) คลิกปุ่ม "Confirm Security Exception."